Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có thể tích bằng 15 (đ

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có thể tích bằng 15 (đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có thể tích bằng 15 (đơn vị thể tích). Thể tích của khối tứ diện AB’C’C là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có :

\(\begin{array}{l}{V_{A.A'B'C'}} = \frac{1}{3}{V_{ABC.A'B'C'}}\\{V_{A.A'B'C'}} + {V_{AB'C'C}} = {V_{ABC.A'B'C'}}\\\Rightarrow {V_{AB'C'C}} = \frac{2}{3}{V_{ABC.A'B'C'}} = \frac{2}{3}.15 = 10\end{array}\)

Chọn đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn