Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho khối lăng trụ tứ giác đều ABCDA’B’C’D’ có cạnh đáy

Cho khối lăng trụ tứ giác đều ABCDA’B’C’D’ có cạnh đáy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khối lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ có cạnh đáy bằng a và mặt phăng (DBC’) hợp với mặt đáy (ABCD) một góc ({60^0}). Tính theo a thể tích của khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Xác định góc giữa (DBC’) và (ABCD) là góc giữa hai đường thẳng lần lượt thuộc hai mặt phẳng và cùng vuông góc với giao tuyến.


- Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông tính chiều cao khối lăng trụ.


- Tính thể tích khối lăng trụ bằng chiều cao nhân diện tích đáy.

Giải chi tiết:

Vì ABCD.A’B’C’D’ là lăng trụ tứ giác đều nên ABCD là hình vuông cạnh a ( Rightarrow AC bot BD) tại O.

Ta có: (left{ begin{array}{l}BD bot CO\BD bot CC'end{array} right. Rightarrow BD bot left( {C'CO} right) Rightarrow BD bot C'O).

(left{ begin{array}{l}left( {DBC'} right) cap left( {ABCD} right) = BD\C'O subset left( {DBC'} right);,,C'O bot BD,,left( {cmt} right)\CO subset left( {ABCD} right);,,CO bot BDend{array} right.)  ( Rightarrow angle left( {left( {DBC'} right);left( {ABCD} right)} right) = angle left( {left( {C'O;CO} right)} right) = angle C'OC = {60^0}).

Vì ABCD là hình vuông cạnh a nên (AC = asqrt 2  Rightarrow CO = dfrac{{asqrt 2 }}{2}).

Xét tam giác vuông C’CO có (CC' = CO.tan {60^0} = dfrac{{asqrt 2 }}{2}.sqrt 3  = dfrac{{asqrt 6 }}{2}).

Vậy ({V_{ABCD.A'B'C'D'}} = CC'.{S_{ABCD}} = dfrac{{asqrt 6 }}{2}.{a^2} = dfrac{{sqrt 6 {a^3}}}{2}).

Chọn A.

Ý kiến của bạn