Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho khối lượng của proton, notron và hạt nhân

Cho khối lượng của proton, notron và hạt nhân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khối lượng của proton, notron và hạt nhân  lần lượt là : 1,0073u ; 1,0087u và 4,0015u . Biết 1uc2 =931,5MeV . Năng lượng liên kết của hạt nhân   là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

({{rm{W}}_{lk}} = left[ {Z{m_p} + left( {A - Z} right){m_n} - {m_{He}}} right]{c^2} = left( {2.1,0073 + 2.1,0087 - 4,0015} right).931,5 = 28,41MeV)

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn