Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho khối nón có bán kính đáy là rmr chiều cao rmh Thể t

Cho khối nón có bán kính đáy là rmr chiều cao rmh Thể t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khối nón có bán kính đáy là ({rm{r}}), chiều cao ({rm{h}}). Thể tích ({rm{V}}) của khối nón đó là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thể tích của khối nón là (V = dfrac{1}{3}pi {r^2}h).

Chọn B.

Ý kiến của bạn