Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Cho lai giữa hai ruồi giấm có kiểu gen như sau

 Cho lai giữa hai ruồi giấm có kiểu gen như sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho lai giữa hai ruồi giấm có kiểu gen như sau

frac{AB}{ab}frac{De}{dE}HhX^{m}Y timesfrac{AB}{aB}frac{De}{de}HhX^{M}X^{m} thu được F1. Tính theo lý thuyết, ở đời F1 có tối đa bao nhiêu kiểu gen?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

*Chú ý: Ruồi giấm đực không xảy ra hoán vị

Xét từng cặp:

Cặp (1): AB//ab x  AB//aB có 4 kiểu gen (do ruồi giấm đực không hoán vị): AB//AB; AB//aB; AB//ab; aB//ab

Cặp (2): De//dE  x   De//de có 4 kiểu gen (do ruồi giấm đực không hoán vị): De//De; De//de; dE//De; dE//de

Cặp (3): Hh x Hh có 3 kiểu gen (HH;Hh;hh)

Cặp (4) XmY x  XMXm     có 4 kiểu gen (XMXm; XmXm; XMY; XmY)

Vậy ở F1 có tối đa: 4x4x4x3=192 kiểu gen à đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn