Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho lục giác đều ABCDEF và O là tâm của nó Đẳng thức nà

Cho lục giác đều ABCDEF và O là tâm của nó Đẳng thức nà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho lục giác đều ABCDEFO là tâm của nó. Đẳng thức nào dưới đây là đẳng thức sai?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vẽ hình và xét tổng hiệu các vectơ

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}overrightarrow {OA}  - overrightarrow {OB}  = overrightarrow {BA} \overrightarrow {EB}  - overrightarrow {OC}  = overrightarrow {EB}  + overrightarrow {CO}  = overrightarrow {EB}  + overrightarrow {BA}  = overrightarrow {EA} \ Rightarrow overrightarrow {OA}  - overrightarrow {OB}  ne overrightarrow {EB}  - overrightarrow {OC} end{array})

Vậy đáp án B sai.

Chọn B.

Ý kiến của bạn