Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al<s

Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì CO không tác dụng với oxit nhôm do đó khối lượng giảm đi là khối lương oxi trong CuO.

Ta có nO = (9,1 - 8,3) : 16 = 0,05

=> m CuO = 0,05 . 80 = 4

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn