Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ chứa m (gam) Al2</sub

Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ chứa m (gam) Al2</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ chứa m (gam) Al2O3 và Fe2O3, đốt nóng. Sau khi các phản ứng kết thúc thu  được 14,14 gam chất rắn, khí ra khỏi ống sứ  được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 16,0 gam kết tủa. giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chỉ có Fe2O3 phản ứng với CO

=> nCO2 = 3nFe2O3 = nCaCO3 = 0,16 mol = nO pứ

=> m = mchất rắn + mO pứ  = 16,7g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn