Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO<sub>3</sub

Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO<sub>3</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) . Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn e : 3nAl = 3nNO => nAl = 0,2 mol

=> m = 5,4g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn