Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho m (gam) Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tạo ra 6,

Cho m (gam) Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tạo ra 6,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m (gam) Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tạo ra 6,72 lit khí H2 (đktc). Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bảo toàn e : 3nAl = 2nH2 => nAl = 0,2 mol

=> m = 5,4g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn