Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam alanin vào 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M và

Cho m gam alanin vào 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam alanin vào 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M và KOH 0,5M. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch HCl 1,5M. Giá trị m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn