Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam bột Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO<sub>3</su

Cho m gam bột Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO<sub>3</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam bột Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng được sản phẩm khử duy nhất là 0,224 lít NO đktc. Giá trị m là

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án : B

Bảo toàn e : 3nAl = 3nNO  => nAl  = 0,01 mol

=> m = 0,27g

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn