Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư)

Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cũng m gam bột crom trên phản ứng hoàn toàn với khí O2 (dư), thu được 15,2 gam oxit duy nhất. Giá trị của V là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

    Crom phản ứng với oxi sẽ tạo ra Cr2O3

=> nCr = 15,2 : 152 . 2 = 0,2 mol

Crom tác dụng với HCl sẽ tạo ra CrCl2

=> nH2 = nCr = 0,2 mol => V = 4,48 l

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn