Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 1M sau

Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 1M sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 1M sau một thời gian phản ứng thu được 42g hỗn hợp rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X rồi thêm 16,25g bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 23,65g chất rắn Z. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn