Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp A chứa H<sub>2

Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp A chứa H<sub>2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp A chứa H2SO4 1M, Fe(NO3)3 0,5M và CuSO4 0,25M. Khuấy đều cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,75m gam chất rắn, khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và dung dịch B. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nH+ = 0,4 mol ; nNO3 = 0,3 mol ; nFe3+ = 0,1 mol ; nCu2+ = 0,5 mol

Vì sau phản ứng có chất rắn => phản ứng chỉ tạo Fe2+

3Fe + 8H+ + 2NO3- -> 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

Fe + 2Fe3+ -> 3Fe2+

Fe + Cu2+ -> Fe2+ + Cu

=> mgiảm = mFe pứ - mCu

=> m – 0,75m = 56.(0,15 + 0,05 + 0,05) – 64.0,05

=> m = 43,2g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn