Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</

Cho m gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 thì nồng độ của Cu2+ còn lại trong dd bằng 1/2 nồng độ của Cu2+ ban đầu và thu được một chất rắn A có khối lượng bằng m + 0,16 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Fe phản ứng và nồng độ ( mol/l ) ban đầu của Cu(NO3)2  là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Fe + Cu2+ -> Fe2+ + Cu

,x  ->  x                    x

=> mtăng KL = 64x – 56x = m + 0,16 – m

=> x = 0,02 mol => nCu(NO3)2 bđ = 2x = 0,04 mol => CM = 0,4M

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn