Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch

Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Zn + CuSO4 -> ZnSO4 + Cu  a                           ->         a  Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu  b                           ->         b  đặt số mol của Zn và Fe lần lượt là a, b  ta có: 65a + 56b = m = 64a + 64b  => a = 8b  => %mZn = 90,3%

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn