Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho m gam hỗn hợp Al, Fe vào 300ml dung dịch HCl 1M và H<sub

Cho m gam hỗn hợp Al, Fe vào 300ml dung dịch HCl 1M và H<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam hỗn hợp Al, Fe vào 300ml dung dịch HCl 1M và H2SO4 0,5M thấy thoát ra 5,6 lít H2 (đktc). Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần cho vào dung dịch X để thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bảo toàn e : 2nH2 = 3nAl+ + 2nFe2+ = 0,5 mol

=> nH+ dư = nHCl + 2nH2SO4 – 2nH2 = 0,1 mol

Để đạt kết tủa lớn nhất : nOH = nH+ + 3nAl+ + 2nFe2+ = 0,6 mol

=> Vdd NaoH = 0,6 lit = 600 ml

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn