Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam hỗn hợp ancol secbutylic và axit propionic tác dụn

Cho m gam hỗn hợp ancol secbutylic và axit propionic tác dụn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam hỗn hợp ancol secbutylic và axit propionic tác dụng với Na dư thu được 0,784 lit H2 (dktc) và x gam muối. Giá trị của x là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

C4H9OH + Na -> C4H9ONa + ½ H2

C2H5COOH + Na -> C2H5COONa + ½ H2

=> nmuối = 2nH2 = 0,07 mol

Ta thấy 2 muối có M bằng nhau => x = 6,72g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn