Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> vào dung

Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> vào dung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 3,2 gam kim loại không tan và dung dịch X. Cho NH3 (tới dư) vào dung dịch X, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi còn lại 16 gam chất rắn. Giá trị của m là (Chi H = 1, O = 16, Fe = 56, Cu = 64)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gọi số mol của Cu và Fe2O3 lần lượt là x, y.

Fe2O3+ 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

   y                                  y

Fe2(SO4)3+ Cu → 2FeSO4 + CuSO4

    y                y          2y               y

Cu dư: x - y (mol) => x - y = = 0,05 (mol)

Cho NH3 dư vào thì chỉ có FeSO4 kết tủa.

           FeSO4 + 2NH3 + 2H2O → Fe(OH)2 + 2NH4Cl

               2y                                       2y

            2Fe(OH)2 Fe2O3 + H2O

              2y                      y

y = = 0,1 (mol) => x = 0,15 (mol) => m = 0,1.160 + 0,15.64 = 25,6 (gam)

=> Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn