Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit fomic tác dụng

Cho m gam hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit fomic tác dụng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit fomic tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc). Giá trị m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

C2H5OH và HCOOH đều phản ứng với Na tỉ lệ mol 1 : 1 tạo ½H2

=> nX = 2nH2 = 0,2 mol

Vì 2 chất có M như nhau => mX = 46.0,2 = 9,2g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn