Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn và Cu tác dụng hết với du

Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn và Cu tác dụng hết với du

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn và Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y (không có muối amoni) và 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2, NO, N2O và NO2, trong đó N2 và NO2 có phần trăm thể tích bằng nhau có tỉ khối đối với heli bằng 8,9. Số mol HNO3 phản ứng là

  


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Y có %VN2 = %VNO2 => qui  2 khí này về NO và N2O => Y có N2O và NO có M = 35,6g và nY = 0,5 mol => nNO = 0,3 ; nN2O = 0,2 mol

,nHNO3 pứ = 4nNO + 10nN2O = 3,2 mol

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn