Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho m gam hỗn hợp X gồm nhôm và natri có tỷ lệ số mol tương

Cho m gam hỗn hợp X gồm nhôm và natri có tỷ lệ số mol tương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam hỗn hợp X gồm nhôm và natri có tỷ lệ số mol tương ứng 1,5 : 1 hòa tan vào nước dư thấy thoát ra 4,48 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn . Giá trị của m là

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Na + H2O -> NaOH + ½ H2

NaOH + Al + H2O -> NaAlO2 + 3/2H2

=> nH2 = 2nNa => nNa = 0,1 mol

=> nAl = 0,15 mol

=> m = 6,35g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn