Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho m gam K vào 500 ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch X v

Cho m gam K vào 500 ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch X v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam K vào 500 ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 0,015 mol hỗn hợp 2 khí . Thêm KOH dư vào dung dịch X thu được 0,01 mol khí Y . Tính m ( biết HNO3 chỉ tạo ra một sản phẩm khử duy nhất )


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

KOH + X => khí => có NH4NO3

Vì  tạo 2 khí => K dư + H2O -> H2

, nNH4NO3 = nKOH dư + nNH3 sau ; nKOH dư = 2nH2 = nNH3 đầu

,nH2 + nNH3 đầu = 0,015 mol

=> nNH3 đầu = 0,01 mol => nH2 = 0,005

=> nNH4NO3 = 0,02 mol

Bảo toàn e : nK = 8nNH4NO3 + 2nH2 = 0,17 mol

=> m = 6,63g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn