Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam lysin vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH. Dung dịch s

Cho m gam lysin vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH. Dung dịch s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam lysin vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 mol HCl. Tìm m


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn