Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO<sub>3</sub> nồng độ

Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO<sub>3</sub> nồng độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2  (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2  (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa. Giá trị của a, m tương ứng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án : A

, nBaCO3 = nCO3 = 0,06 mol

, Sau khi đun nóng thì 2HCO3- -> CO32- + CO2 + H2O

=> nCaCO3 = nCO3 + ½ nHCO3

=> nHCO3  = 0,02 mol

Bảo toàn C : nNaHCO3 bđ  = 2(nCO3 + nHCO3)= 2.(0,06 + 0,02) = 0,16 mol

=> a = 0,08M

; nNaOH = nCO3 (X) = 0,06.2 = 0,12 mol

=> m = 4,8g

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn