Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam tristearin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH d

Cho m gam tristearin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam tristearin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 4,14 gam glixerol. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn