Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho (M in (P)): y = x2 và A(3; 0). Để AM ngắn

Cho (M in (P)): y = x2 và A(3; 0). Để AM ngắn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho (M in (P)): y = x2 và A(3; 0). Để AM ngắn nhất thì:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

M(1; 1)

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn