Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện như hình vẽ U không đổi Để đèn sáng

Cho mạch điện như hình vẽ U không đổi Để đèn sáng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện như hình vẽ, U không đổi. Để đèn sáng mạnh hơn thì phải dịch chuyển con chạy C về phía:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Điện trở của dây dẫn: (R = dfrac{{rho l}}{S})


+ Định luật Ôm: (I = dfrac{U}{R})


+ Đèn sáng mạnh hơn khi cường độ dòng điện chạy qua đèn tăng.

Giải chi tiết:

Mạch điện gồm: Đèn nối tiếp với biến trở nên: ({I_D} = {I_b})

( Rightarrow )  Khi cường độ dòng điện chạy qua biến trở tăng thì cường độ dòng điện qua đèn cũng tăng và đèn sáng mạnh hơn.

Mà  ({I_b} uparrow  Leftrightarrow {R_b} downarrow )

Lại có: ({R_b} = dfrac{{rho l}}{S} Rightarrow {R_b} downarrow  Leftrightarrow l downarrow )

( Rightarrow )  Dịch chuyển con chạy C về phía M.

Chọn B.

Ý kiến của bạn