Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch dao động LC gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 20mu

Cho mạch dao động LC gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 20mu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch dao động (LC) gồm cuộn dây có độ tự cảm (L = 20,,mu H), điện trở thuần (R = 4,,Omega ) và tụ có điện dung (C = 2,,nF). Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện là (5,,V). Để duy trì dao động của mạch người ta dùng một pin có suất điện động (5,,V), điện lượng dữ trữ là (30,,C), hiệu suất sử dụng là (100% ). Hỏi pin có thể duy trì dao động của mạch trong thời gian tối đa bao lâu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Năng lượng điện từ: ({rm{W}} = dfrac{{C{U_0}^2}}{2} = dfrac{{L{I_0}^2}}{2})


Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở: (Q = {I^2}Rt = dfrac{{{I_0}^2}}{2}Rt)


Năng lượng của pin: (A = E.q)


Hiệu suất của pin: (H = dfrac{Q}{A}.100% )

Giải chi tiết:

Năng lượng điện từ trong mạch là:

({rm{W}} = dfrac{{C{U_0}^2}}{2} = dfrac{{L{I_0}^2}}{2} Rightarrow {I_0}^2 = dfrac{{C{U_0}^2}}{L})

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là:

(Q = dfrac{{{I_0}^2}}{2}Rt = dfrac{{C{U_0}^2}}{{2L}}Rt)

Hiệu suất của pin là:

(begin{array}{l}H = dfrac{Q}{A}.100%  = 100%  Rightarrow Q = A Rightarrow dfrac{{C{U_0}^2}}{{2L}}Rt = E.q\ Rightarrow t = dfrac{{2LEq}}{{C{U_0}^2R}} = dfrac{{{{2.20.10}^{ - 6}}.5.30}}{{{{2.10}^{ - 9}}{{.5}^2}.4}} = 30000,,left( s right) = 500,,left( {phut} right)end{array})

Chọn B.

Ý kiến của bạn