Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch dao động LC gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 6mu

Cho mạch dao động LC gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 6mu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch dao động (LC) gồm cuộn dây có độ tự cảm (L = 6,,mu H), điện trở thuần (R = 1,,Omega ) và tụ có điện dung (C = 6,,nF). Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện là (10,,V). Để duy trì dao động của mạch người ta dùng một pin có suất điện động (10,,V), điện lượng dữ trữ là (300,,C). Biết rằng cứ sau (10) giờ hoạt động thì lại phải thay pin, hiệu suất hoạt động của pin là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Năng lượng điện từ: ({rm{W}} = dfrac{{C{U_0}^2}}{2} = dfrac{{L{I_0}^2}}{2})


Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở: (Q = {I^2}Rt = dfrac{{{I_0}^2}}{2}Rt)


Năng lượng của pin: (A = E.q)


Hiệu suất của pin: (H = dfrac{Q}{A}.100% )

Giải chi tiết:

Năng lượng điện từ trong mạch là:

({rm{W}} = dfrac{{C{U_0}^2}}{2} = dfrac{{L{I_0}^2}}{2} Rightarrow {I_0}^2 = dfrac{{C{U_0}^2}}{L})

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là:

(Q = dfrac{{{I_0}^2}}{2}Rt = dfrac{{C{U_0}^2}}{{2L}}Rt)

Hiệu suất của pin là:

(H = dfrac{Q}{A} = dfrac{{C{U_0}^2Rt}}{{2L.Eq}} = dfrac{{{{6.10}^{ - 9}}{{.10}^2}.1.10.3600}}{{{{2.6.10}^{ - 6}}.10.300}} = 0,6 = 60% )

Chọn B.

Ý kiến của bạn