Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện kín gồm nguồn E = 2Vr = 2Omega điện trở

Cho mạch điện kín gồm nguồn E = 2Vr = 2Omega điện trở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện kín gồm nguồn (E = 2,,V;,,r = 2,,Omega ), điện trở mạch ngoài (R = 3,,Omega ), xác định dòng điện trong mạch và công suất của nguồn điện?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện qua mạch: (I = dfrac{E}{{R + r}})


Công suất của nguồn điện: ({P_{ng}} = E.I)

Giải chi tiết:

Cường độ dòng điện qua mạch là:

(I = dfrac{E}{{R + r}} = dfrac{2}{{3 + 2}} = 0,4,,left( A right))

Công suất của nguồn điện là:

({P_{ng}} = E.I = 2.0,4 = 0,8,,left( {rm{W}} right))

Chọn A.

Ý kiến của bạn