Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện như hình vẽ Biết hiệu điện thế giữa A và

Cho mạch điện như hình vẽ Biết hiệu điện thế giữa A và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết hiệu điện thế giữa A và N là ({U_{AN}} = 9V), giữa M và B là ({U_{MB}} = 12V), giữa hai đầu mạch là (U = 18V), cường độ dòng điện qua mạch là (I = 1A). Tính ({R_1};,,{R_2};,,{R_3}).


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quy tắc cộng hiệu điện thế: ({U_{AN}} = {U_{AM}} + {U_{MN}};,,{U_{MB}} = {U_{MN}} + {U_{NB}})


Hiện điện thế giữa hai đầu điện trở: (U = I.R)

Giải chi tiết:

Cấu tạo mạch điện: ({R_1}nt{R_2}nt{R_3})

Điện trở tương đương của mạch điện là: (R = {R_1} + {R_2} + {R_3})

Gọi cường độ dòng điện qua mạch là I ( Rightarrow {I_1} = {I_2} = {I_3} = I)

Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch là:

(U = I.R Rightarrow 18 = 1.R Rightarrow R = 18 Rightarrow {R_1} + {R_2} + {R_3} = 18,,left( 1 right))

Hiệu điện thế giữa A và N là:

(begin{array}{l}{U_{AN}} = {U_{AM}} + {U_{MN}} = {I_1}.{R_1} + {I_2}.{R_2} = I.left( {{R_1} + {R_2}} right)\ Rightarrow 9 = 1.left( {{R_1} + {R_2}} right) Rightarrow {R_1} + {R_2} = 9,,left( 2 right)end{array})

Hiệu điện thế giữa M và B là:

(begin{array}{l}{U_{MB}} = {U_{MN}} + {U_{NB}} = {I_2}.{R_2} + {I_3}.{R_3} = I.left( {{R_2} + {R_3}} right)\ Rightarrow 12 = 1.left( {{R_2} + {R_3}} right) Rightarrow {R_2} + {R_3} = 12,,left( 3 right)end{array})

Trừ hai vế phương trình (1) và (2) ta có:

({R_3} = 18 - 9 = 9,,left( Omega  right))

Trừ hai vế phương trình (1) và (3) ta có:

({R_1} = 18 - 12 = 6,,left( Omega  right))

Thay ({R_1} = 6Omega ) vào phương trình (2) ta có:

(6 + {R_2} = 9 Rightarrow {R_3} = 3,,left( Omega  right))

Chọn B.

Ý kiến của bạn