Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện như hình vẽ Vôn kế có điện trở rất lớn Am

Cho mạch điện như hình vẽ Vôn kế có điện trở rất lớn Am

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện như hình vẽ. Vôn kế có điện trở rất lớn. Ampe kế và khóa K có điện trở không đáng kể, ({R_1} = {R_2} = {R_3} = 6Omega ;,,{R_4} = 2Omega ;,,{R_5} = dfrac{2}{3}Omega ). Khi K mở, Vôn kế chỉ 12V. Tính hiệu điện thế U hai đầu mạch.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Biểu diễn chiều dòng điện trên mạch điện


Hiện điện thế giữa hai đầu điện trở: (U = I.R)


Quy tắc cộng hiệu điện thế: ({U_{NB}} = {U_{NM}} + {U_{MB}})

Giải chi tiết:

Khi K mở, Vôn kế lí tưởng, ta có mạch điện tương đương:

 

Chiều dòng điện trong mạch là:

 

Số chỉ của Vôn kế là:

(begin{array}{l}{U_V} = {U_{NB}} = {U_{NM}} + {U_{MB}} = {I_3}.{R_3} + {I_4}.{R_4}\ Rightarrow {I_3}.6 + I.2 = 12,,left( V right),,left( 1 right)end{array})

Hiệu điện thế ({U_{AM}} = {U_1} = {U_{23}} Rightarrow {I_1}{R_1} = {I_3}.{R_{23}} = {I_3}.left( {{R_2} + {R_3}} right))

( Rightarrow {I_1} = dfrac{{{I_3}.left( {{R_2} + {R_3}} right)}}{{{R_1}}} = dfrac{{{I_3}.left( {6 + 6} right)}}{6} = 2{I_3})

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là:

(I = {I_1} + {I_3} = 2{I_3} + {I_3} = 3{I_3})

Thay vào (1) ta có:

(begin{array}{l}{I_3}.6 + 3{I_3}.2 = 12 Rightarrow 12{I_3} = 12 Rightarrow {I_3} = 1,,left( A right)\ Rightarrow I = 3{I_3} = 3.1 = 3,,left( A right)end{array})

Hiệu điện thế hai đầu mạch là:

(begin{array}{l}U = {U_{PM}} + {U_{MQ}} = {I_3}.left( {{R_2} + {R_3}} right) + I.left( {{R_4} + {R_5}} right)\ Rightarrow U = 1.left( {6 + 6} right) + 3.left( {2 + dfrac{2}{3}} right) = 20,,left( V right)end{array})

Chọn C.

Ý kiến của bạn