Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối ti

Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn AMMB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C, đoạn MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định  Ban đầu, giữ  thay đổi giá trị của biến trở R ta thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM luôn không đổi với mọi giá trị của biến trở. Sau đó, giữ  thay đổi L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại, giá trị điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn