Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R,L,C mắc nối tiếp. Cuộn cảm

Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R,L,C mắc nối tiếp. Cuộn cảm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R,L,C mắc nối tiếp. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định u=100√6cos(100πt) (V). Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp hiệu dụng của hai đầu cuộn cảm đạt cực đại giá trị cực đại là UL max thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là 200V. Gía trị UL max là 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

ĐÁp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn