Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC, công suất ti

 Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC, công suất ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC, công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là P. Kết luận nào sau đây là không đúng?

  


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn