Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện dung C có giá trị

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện dung C có giá trị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện dung C có giá trị thay đổi được và cuộn dây thuần cảm. Điều chỉnh giá trị của C và ghi lại số chỉ lớn nhất trên từng vôn kế thì thấy UCmax = 3ULmax. Khi đó UCmax gấp bao nhiêu lần URmax?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn