Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm R = 50Ω , cuộn

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm R = 50Ω , cuộn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm R = 50Ω , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = π/10 (H) và tụ điện có điện dung C =100/π(μF) . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức u = Usqrt{2}cosωt, tần số dòng điện thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại khi tần số dòng điện xoay chiều bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn