Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho một dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số, cùng bi

Cho một dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số, cùng bi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là frac{pi }{3} và  - frac{pi }{6} . Pha ban đầu cảu hai dao động tổng hợp trên bằng 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn