Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho một lượng hỗn hợp gồm CuO , Fe2O3

Cho một lượng hỗn hợp gồm CuO , Fe2O3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một lượng hỗn hợp gồm CuO , Fe2O3 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mol là 1 : 1 . Phần trăm khối lượng CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp lần lượt là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án : B

Sau phản ứng thu được 2 muối là CuCl2 và FeCl3

=> nCuCl2 = nFeCl3 => nCuO = 2nFe2O3 ( bảo toàn nguyên tố )

Coi trong hỗn hợp đầu có 1 mol Fe2O3 và 2 mol CuO

=> %mCuO(hh đầu) = 50%

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn