Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho một miếng Fe vào cốc đựng dung dịch H2SO

Cho một miếng Fe vào cốc đựng dung dịch H2SO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một miếng Fe vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng, bọt khí H2 sẽ bay ra nhanh hơn khi ta thêm vào cốc trên dung dịch nào trong các dung dịch sau


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thêm CuSO4 => tạo thành pin điện hóa Fe-Cu => H2 sẽ được tạo ra bên điện cực Cu  nên Fe có nhiều diện tích tiếp xúc với axit hơn => H2 tạo ra nhiều hơn

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn