Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho một số hiện tượng sau:

Cho một số hiện tượng sau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một số hiện tượng sau:

(1) Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á

(2) Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hơp tử nhưng hợp tử bị chết ngay.

(3) Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản.

(4) Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của các loài cây khác.

Có bao nhiêu hiện tượng trên đây là biểu hiện của cách li sau hợp tử.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cách li sau hợp tử là hiện tượng có xảy ra giao phối nhưng hợp tử  không phát triển hoặc con lại được tạo thành   mà không có khả năng sính ản hữu tính

Các ví dụ về hiện tượng cách li hợp tử là 2,3

Các ví dụ còn lại là hiện tượng cách li trước  hợp tử

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn