Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho một số khu sinh học:       (1) Đồng rêu.              

Cho một số khu sinh học:       (1) Đồng rêu.              

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một số khu sinh học:      

(1) Đồng rêu.               (2) Rừng lá rộng rụng theo mùa.

(3) Rừng lá kim phương bắc.                          (4) Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới.

Có thể sắp xếp các khu sinh học nói trên theo mức độ phức tạp dần của lưới thức ăn theo trình tự đúng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mức phức tạp của lưới thức ăn phụ thuộc vào độ đa dạng  thành phần loài

Sắp xếp theo mức độ đa dạng ta  tăng dần trong khu sinh học ta có

Đồng rêu. <  Rừng lá kim phương bắc. < Rừng lá rộng rụng theo mùa.< Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới.

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn