Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho một só nhận định về khả năng biểu hiện ra kiểu hình của

Cho một só nhận định về khả năng biểu hiện ra kiểu hình của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một só nhận định về khả năng biểu hiện ra kiểu hình của gen lặn như sau:

(1) Gen lặn ở thể đồng hợp lặn.

(2) Gen lặn trên NST thường ở thể dị hợp.

(3) Gen lặn trên vùng không tương đồng của NST giới tính X ở giới dị giao.

(4) Gen lặn trên NST giới tính X ở giới đồng giao thuộc thể dị hợp.

(5) Gen lặn ở thể đơn bội.

(6) Gen lặn ở thể dị hợp thuộc thể ba nhiễm.

Trong các nhận định trên, nhận định đúng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen lặn được biểu hiện ngay ở kiểu  hình ở các trường hợp 1,3,5

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn