Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho một số phản ứng hữu cơ sau:   

Cho một số phản ứng hữu cơ sau:   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một số phản ứng hữu cơ sau: 

 

   

Số phản ứng có thể điều chế trực tiếp ra ancol etylic là: 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phản ứng : 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 9

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn