Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho một số phát biểu về hoán vị gen như sau: Tần số hoán vị

Cho một số phát biểu về hoán vị gen như sau: Tần số hoán vị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một số phát biểu về hoán vị gen như sau:

Tần số hoán vị có thể bằng 50%

(2) Để xác định tần số hoán vị gen người ta chỉ có thể dùng phép lai phân tích

(3) Tỉ lệ giao tử mang gen hoán vị luôn lớn hơn hoặc bằng 25%

(4) Tần số hoán vị bằng tổng tỉ lệ các giao tử mang gen hoán vị

Trong các phát biểu trên số phát biểu không đúng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các phát biểu không đúng là

2,Để xác định tần số hoán vị gen có nhiều cách, có thể cho lai giữa 2 cá thể có cùng kiểu gen rồi

từ đó tính ra tần số hoán vị gen

3, Tỉ lệ giao tử mang gen hoán vị luôn nhỏ hơn bằng 25%

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn