Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho một số thành tựu về công nghệ gen như sau: (1) Giống bôn

Cho một số thành tựu về công nghệ gen như sau: (1) Giống bôn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một số thành tựu về công nghệ gen như sau: (1) Giống bông có khả năng kháng sâu hại do sản xuất được prôtêin của vi khuẩn, (2) Giống vi khuẩn có khả năng sản xuất insulin của người, (3) Giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt, (4) Giống đại mạch có hoạt tính của enzim amylaza được tăng cao. Trong các sinh vật trên, sinh vật nào được xem là sinh vật chuyển gen?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Sinh vật chuyển gen là sinh vật được nhân thêm gen từ loài khác, làm xuất hiện những đặc tính mới mà loài đó chưa có.

Các trường hợp phù hợp là, (1), (2).

Trường hợp (3) là sinh vật biến đổi gen nhưng không được xem là sinh vật chuyển gen (xem SGK cơ bản).

Trường hợp 4 là đột biến lặp đoạn NST.

Vậy, phương án đúng là C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn