Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho một sợi dây đàn hồi, thẳng, rất dài. Đầu O của sợi dây d

Cho một sợi dây đàn hồi, thẳng, rất dài. Đầu O của sợi dây d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một sợi dây đàn hồi, thẳng, rất dài. Đầu O của sợi dây dao động với phương trình u = 4cos20πt  (cm) (t tính bằng s). Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên dây là 0,8 m/s. Li độ của điểm M trên dây cách O một đoạn 20 cm treo phương truyền sóng tại thời điểm t = 0,35 s bằng           


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

-  PT sóng tại nguồn u = 4cos20πt (cm) (t tính bằng s) => tần số f = 10Hz

-  Bước sóng λ = v/f = 0,8/10 = 0,08m = 8 cm

=> Điểm M cách O đoạn 20cm sẽ có PT: $${u_M} = 4cos (20pi t - {{2pi x} over lambda }) = 4cos(20pi t - 5pi )$$

=> Tại t = 0,35 s thì li độ của điểm M là: $${u_M} = 4cos(20pi .0,35 - 5pi ) = 4(cm)$$

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn