Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Cho một tấm tôn hình chữ  nhật có kích thước 80cm x 50cm. N

 Cho một tấm tôn hình chữ  nhật có kích thước 80cm x 50cm. N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho một tấm tôn hình chữ  nhật có kích thước 80cm x 50cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x(cm) để khi gập lại được một chiếc hộp không nắp. Để chiếc hộp có thể tích lớn nhất thì x bằng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn